ลักษณะทางสังคม


 


 ลักษณะทางสังคม
 การศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง (เอกชน)
 • โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง)
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา – แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง
 • โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง – แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 13 แห่ง
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์ 18 แห่ง
 • มัสยิด – แห่ง
 • ศาลเจ้า 1 แห่ง
 • โบสถ์ 1 แห่ง
 การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน – แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 2 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง
 • สถานีดับเพลิง – แห่ง
 • ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง
 • หน่วยกู้ชีพเทศบาล 1 ชุด
 

 

26/10/2016

978

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th